Đổi màn hình bể lấy màn hình mới
Dịch vụ ép kính và thay màn hình
Dịch vụ thay và độ vỏ iPhone

Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá ép kính điện thoại P70

Ép kính Lenovo P70

Ép kính Lenovo P70

310.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)