Đổi màn hình bể lấy màn hình mới
Dịch vụ ép kính và thay màn hình
Dịch vụ thay và độ vỏ iPhone

Bảng giá ép kính điện thoại Xperia L2

Ép kính Xperia L2

Ép kính Xperia L2

410.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)