Đổi màn hình bể lấy màn hình mới
Dịch vụ ép kính và thay màn hình
Dịch vụ thay và độ vỏ iPhone

Bảng giá ép kính điện thoại Xperia M5

Ép kính Xperia M5

Ép kính Xperia M5

510.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)