Đổi màn hình bể lấy màn hình mới
Dịch vụ ép kính và thay màn hình
Dịch vụ thay và độ vỏ iPhone

Bảng giá sửa chữa điện thoại G5 SE

Sửa lỗi Pin Phù G5 SE

Sửa lỗi Pin Phù G5 SE

460.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Sửa lỗi Micro Nhỏ/Rè G5 SE

Sửa lỗi Micro Nhỏ/Rè G5 SE

360.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Sửa lỗi Bể Kính Màn Hình G5 SE

Sửa lỗi Bể Kính Màn Hình G5 SE

410.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)