Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá sửa chữa điện thoại G5 SE

Sửa lỗi Pin Phù G5 SE

Sửa lỗi Pin Phù G5 SE

460.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Sửa lỗi Micro Nhỏ/Rè G5 SE

Sửa lỗi Micro Nhỏ/Rè G5 SE

360.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Sửa lỗi Bể Kính Màn Hình G5 SE

Sửa lỗi Bể Kính Màn Hình G5 SE

410.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)