Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone 5

Thay cảm ứng iPhone 5

Thay cảm ứng iPhone 5

520.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay mic phụ iPhone 5

Thay mic phụ iPhone 5

150.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay mic thoại iPhone 5

Thay mic thoại iPhone 5

150.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cảm biến tiệm cận iPhone 5

Thay cảm biến tiệm cận iPhone 5

190.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay đèn flash iPhone 5

Thay đèn flash iPhone 5

150.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay jack tai nghe iPhone 5

Thay jack tai nghe iPhone 5

150.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cục rung iPhone 5

Thay cục rung iPhone 5

150.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay camera sau iPhone 5

Thay camera sau iPhone 5

200.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay camera trước iPhone 5

Thay camera trước iPhone 5

190.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay nút home iPhone 5

Thay nút home iPhone 5

150.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay nút nguồn iPhone 5

Thay nút nguồn iPhone 5

220.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)