Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone 5s

Thay pin VMAS iPhone 5s

Thay pin VMAS iPhone 5s

250.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cảm ứng iPhone 5s

Thay cảm ứng iPhone 5s

470.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay mic phụ iPhone 5s

Thay mic phụ iPhone 5s

220.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay mic thoại iPhone 5s

Thay mic thoại iPhone 5s

220.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cảm biến tiệm cận iPhone 5s

Thay cảm biến tiệm cận iPhone 5s

220.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay đèn flash iPhone 5s

Thay đèn flash iPhone 5s

190.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay jack tai nghe iPhone 5s

Thay jack tai nghe iPhone 5s

190.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay cục rung iPhone 5s

Thay cục rung iPhone 5s

190.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay kính camera sau iPhone 5s

Thay kính camera sau iPhone 5s

150.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay camera sau iPhone 5s

Thay camera sau iPhone 5s

200.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay camera trước iPhone 5s

Thay camera trước iPhone 5s

190.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay nút home iPhone 5s

Thay nút home iPhone 5s

190.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)