Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy Note5

Thay nút home Samsung Galaxy Note5
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút home Samsung Galaxy Note5

620.000đ
Thay mic thoại Galaxy Note 5
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Galaxy Note 5

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Galaxy Note5
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 th

Thay jack tai nghe Galaxy Note5

Gọi - 1900 6979
Thay rung Galaxy Note5
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Galaxy Note5

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy Note5
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy Note5

270.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy Note5
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy Note5

830.000đ
Thay camera trước Galaxy Note5
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Galaxy Note5

Gọi - 1900 6979
Thay nút nguồn Galaxy Note5
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút nguồn Galaxy Note5

Gọi - 1900 6979
Thay nút âm lượng Galaxy Note 5
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng Galaxy Note 5

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy Note5
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy Note5

370.000đ
Thay khung sườn Galaxy Note5
Thời gian xử lý: 2-3 giờ

Thay khung sườn Galaxy Note5

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note5
Thời gian xử lý: 4 - 6 giờ
BH bọt, keo trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy Note5

570.000đ