Bảng giá thay linh kiện máy tính bảng iPad 1

Thay nút home iPad 1
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút home iPad 1

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay loa ngoài iPad 1
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài iPad 1

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay dây nút nguồn iPad 1
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn iPad 1

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay chân sạc iPad 1
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc iPad 1

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay jack tai nghe iPad 1
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe iPad 1

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay dây nút âm lượng iPad 1
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng iPad 1

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay anten wifi iPad 1
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay anten wifi iPad 1

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay vỏ iPad 1
Thời gian xử lý: 2-3 giờ

Thay vỏ iPad 1

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay cảm ứng iPad 1
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng iPad 1

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay màn hình iPad 1
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình iPad 1

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay mặt kính iPad 1
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mặt kính iPad 1

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay pin iPad 1
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin iPad 1

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện