Bảng giá thay linh kiện máy tính bảng iPad 2

Thay Anten WiFi iPad 2
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay Anten WiFi iPad 2

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay nút home iPad 2
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút home iPad 2

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay mic thoại iPad 2
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại iPad 2

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay jack tai nghe iPad 2
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe iPad 2

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay camera sau iPad 2
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau iPad 2

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay camera trước iPad 2
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước iPad 2

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay dây nút nguồn iPad 2
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn iPad 2

320.000đ
Hết linh kiện
Thay dây nút âm lượng iPad 2
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng iPad 2

320.000đ
Hết linh kiện
Thay vỏ iPad 2
Thời gian xử lý 2-3 giờ

Thay vỏ iPad 2

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay mặt kính iPad 2
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mặt kính iPad 2

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay cảm ứng iPad 2
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng iPad 2

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay màn hình iPad 2
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình iPad 2

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện