Bảng giá ép kính điện thoại HONOR chất lượng TPHCM

Ép kính HONOR Play
Thời gian xử lý: 2 giờ
BH bọt, keo trọn đời

Ép kính HONOR Play

390.000đ
Ép kính HONOR 10 Lite
Thời gian xử lý: 2 giờ
BH bọt, keo trọn đời

Ép kính HONOR 10 Lite

370.000đ
Ép kính HONOR 8X
Thời gian xử lý: 2 giờ
BH bọt, keo trọn đời

Ép kính HONOR 8X

370.000đ
Ép kính HONOR 9 Lite
Thời gian xử lý: 2 giờ
BH bọt, keo trọn đời

Ép kính HONOR 9 Lite

370.000đ
Ép kính HONOR 10
Thời gian xử lý: 2 giờ
BH bọt, keo trọn đời

Ép kính HONOR 10

520.000đ