Bảng giá ép kính điện thoại Honor

Ép kính HONOR Play
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính HONOR Play

390.000đ
Ép kính HONOR 10 Lite
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính HONOR 10 Lite

370.000đ
Ép kính HONOR 8X
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính HONOR 8X

370.000đ
Ép kính HONOR 9 Lite
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính HONOR 9 Lite

370.000đ
Ép kính HONOR 10
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính HONOR 10

520.000đ