Bảng giá thay linh kiện máy tính bảng Apple

Thay pin linh kiện iPad Pro 12.9 2017 dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin linh kiện iPad Pro 12.9 2017 dung lượng chuẩn

1.090.000đ
Dung lượng chuẩn 10891 mAh
Thay pin linh kiện iPad Air dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin linh kiện iPad Air dung lượng chuẩn

570.000đ
Dung lượng chuẩn 8600 mAh
Thay pin PISEN iPad 8 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin PISEN iPad 8 chính hãng dung lượng chuẩn

1.190.000đ
Dung lượng chuẩn 8827 mAh
Thay pin PISEN iPad 7 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin PISEN iPad 7 chính hãng dung lượng chuẩn

1.180.000đ
Dung lượng chuẩn 8827 mAh
Thay pin ORIZIN iPad Pro 12.9 2015 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 3 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ORIZIN iPad Pro 12.9 2015 chính hãng dung lượng chuẩn

1.240.000đ
Dung lượng chuẩn 10300 mAh
Thay pin ORIZIN iPad Pro 12.9 2018 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 3 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ORIZIN iPad Pro 12.9 2018 chính hãng dung lượng chuẩn

2.220.000đ
Dung lượng chuẩn 9720 mAh
Thay pin ORIZIN iPad Pro 11 2020 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 3 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ORIZIN iPad Pro 11 2020 chính hãng dung lượng chuẩn

1.890.000đ
Dung lượng chuẩn 7680 mAh
Thay pin ORIZIN iPad Pro 11 2021 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 3 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ORIZIN iPad Pro 11 2021 chính hãng dung lượng chuẩn

2.210.000đ
Dung lượng chuẩn 7680 mAh
Thay pin ORIZIN iPad Pro 11 2018 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 3 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ORIZIN iPad Pro 11 2018 chính hãng dung lượng chuẩn

1.690.000đ
Dung lượng chuẩn 7800 mAh
Thay pin ORIZIN iPad Air 4 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 3 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ORIZIN iPad Air 4 chính hãng dung lượng chuẩn

2.040.000đ
Dung lượng chuẩn 7600 mAh
Thay pin ORIZIN iPad Pro 10.5 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 3 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ORIZIN iPad Pro 10.5 chính hãng dung lượng chuẩn

1.170.000đ
Dung lượng chuẩn 8134 mAh
Thay pin ORIZIN iPad Air 2 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ORIZIN iPad Air 2 chính hãng dung lượng chuẩn

930.000đ
Dung lượng chuẩn 7340 mAh