Bảng giá ép kính máy tính bảng Samsung

Ép kính Samsung Galaxy Tab A9
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy Tab A9

650.000đ
Ép kính Samsung Galaxy Tab S7 FE
Thời gian xử lý 3-4 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy Tab S7 FE

1.190.000đ
Ép kính Samsung Galaxy Tab A8 2019 T295
Thời gian xử lý 3-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy Tab A8 2019 T295

890.000đ
Ép kính Samsung Galaxy Tab S5e
Thời gian xử lý 3-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy Tab S5e

1.490.000đ
Ép kính Samsung Galaxy Tab A 10.5
Thời gian xử lý 3-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy Tab A 10.5

990.000đ
Ép kính Samsung Galaxy Tab S7
Thời gian xử lý 3-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy Tab S7

1.900.000đ
Ép kính Samsung Galaxy Tab S6
Thời gian xử lý 3-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy Tab S6

1.900.000đ
Ép kính Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G
Thời gian xử lý 3-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G

Gọi - 1900 6979
Ép kính Samsung Galaxy Tab 4 7.0
Thời gian xử lý 3-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy Tab 4 7.0

570.000đ
Ép kính Samsung Galaxy Tab E 9.6
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy Tab E 9.6

Gọi - 1900 6979
Ép kính Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) SM-X200, SM-X205
Thời gian xử lý 3-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) SM-X200, SM-X205

1.490.000đ
Ép kính Samsung Galaxy Tab S8
Thời gian xử lý 3-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy Tab S8

1.790.000đ