Bảng giá ép kính điện thoại Vsmart

Ép kính Vsmart Active 1+
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Vsmart Active 1+

370.000đ
Ép kính Vsmart Active 3
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Vsmart Active 3

520.000đ
Ép kính Vsmart Joy 2+
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Vsmart Joy 2+

370.000đ
Ép kính Vsmart Joy 4
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Vsmart Joy 4

390.000đ
Ép kính Vsmart Star
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Vsmart Star

370.000đ
Ép kính Vsmart Live
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Vsmart Live

420.000đ
Ép kính Vsmart Joy 3
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Vsmart Joy 3

420.000đ
Ép kính Vsmart Joy 1+
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Vsmart Joy 1+

370.000đ
Ép kính Vsmart Star 5
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Vsmart Star 5

Gọi - 1900 6979
Ép kính Vsmart Bee 3
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Vsmart Bee 3

Gọi - 1900 6979
Ép kính Vsmart Star 3
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Vsmart Star 3

370.000đ
Ép kính Vsmart Live 4
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Vsmart Live 4

390.000đ