Bảng giá ép kính điện thoại Nokia

Ép kính Nokia 2.2
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Nokia 2.2

Gọi - 1900 6979
Ép kính Nokia 2.3
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Nokia 2.3

320.000đ
Ép kính Nokia 6
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Nokia 6

420.000đ
Ép kính Nokia 5.1
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Nokia 5.1

370.000đ
Ép kính Nokia 8
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Nokia 8

370.000đ
Ép kính Nokia 3.2
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Nokia 3.2

420.000đ
Ép kính Nokia 2.4
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Nokia 2.4

Gọi - 1900 6979
Ép kính Nokia 5
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Nokia 5

370.000đ
Ép kính Nokia 2.1
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Nokia 2.1

370.000đ
Ép kính Nokia 2
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Nokia 2

370.000đ
Ép kính Nokia 3.4
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Nokia 3.4

420.000đ
Ép kính Nokia 3.1 Plus
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Nokia 3.1 Plus

Gọi - 1900 6979