Bảng giá ép kính điện thoại Vivo

Ép kính vivo U10
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính vivo U10

420.000đ
Ép kính vivo S1
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính vivo S1

410.000đ
Ép kính vivo V9
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính vivo V9

320.000đ
Ép kính vivo Y19
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính vivo Y19

370.000đ
Ép kính vivo Y15
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính vivo Y15

370.000đ
Ép kính vivo V7 Plus
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính vivo V7 Plus

370.000đ
Ép kính vivo V21e 5G
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính vivo V21e 5G

Gọi - 1900 6979
Ép kính vivo Y93
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính vivo Y93

470.000đ
Ép kính vivo Y91
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính vivo Y91

320.000đ
Ép kính Vivo V15
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Vivo V15

420.000đ
Ép kính vivo V5s
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính vivo V5s

320.000đ
Ép kính vivo V7
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính vivo V7

370.000đ