Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá ép kính điện thoại Samsung

Ép kính Samsung Galaxy A34
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy A34

420.000đ
Ép kính Samsung Galaxy A52s 5G
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy A52s 5G

490.000đ
Ép kính Samsung Galaxy S21+
Thời gian xử lý 6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy S21+

1.400.000đ
Ép kính Samsung Galaxy A01
Thời gian xử lý 3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy A01

460.000đ
Ép kính Samsung Galaxy M21
Thời gian xử lý 3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy M21

420.000đ
Ép kính Samsung Galaxy M30s
Thời gian xử lý 3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy M30s

420.000đ
Ép kính Samsung Galaxy A31
Thời gian xử lý 3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy A31

370.000đ
Ép kính Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
Thời gian xử lý 6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

1.900.000đ
Ép kính Samsung Galaxy A21s
Thời gian xử lý 3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy A21s

370.000đ
Ép kính Samsung Galaxy A11
Thời gian xử lý 3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy A11

370.000đ
Ép kính Samsung Galaxy A8s/A9 Pro 2019
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy A8s/A9 Pro 2019

460.000đ
Ép kính Samsung Galaxy J7 Duo
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Samsung Galaxy J7 Duo

220.000đ