Quy định sao lưu dữ liệu và tài khoản cá nhân

1. Trước khi giao thiết bị của Quý khách cho Hcare thực hiện dịch vụ sửa chữa, Quý khách nên duy trì một bản sao lưu các nội dung lưu trữ trên thiết bị đó, gỡ bỏ tất cả các thông tin cá nhân mà Quý khách muốn bảo vệ và tắt tất cả các mật khẩu bảo vệ.

2. Trong quá trình thực hiện dịch vụ sửa chữa, các nội dung lưu trữ trên thiết bị của Quý khách sẽ bị xóa và định dạng lại. Hcare không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào đối với các chương trình phần mềm, dữ liệu bao gồm danh bạ, tin nhắn, hình ảnh, nhạc và video, hoặc thông tin nào khác lưu trữ trên thiết bị đang được cung cấp dịch vụ sửa chữa.

3. Trước khi gửi thiết bị cho Hacre sửa chữa, Quý khách vui lòng thoát tài khoản Apple ID, iCloud, Samsung Account, Mi Cloud, Google, Blacberry ID v.v… ra khỏi thiết bị. Hcare sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu thiết bị của Quý khách bị khoá bởi tài khoản cá nhân.