Bảng giá ép kính điện thoại Realme

Ép kính realme XT
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính realme XT

390.000đ
Ép kính realme C2 2020
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính realme C2 2020

420.000đ
Ép kính realme 3 Pro
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính realme 3 Pro

Gọi - 1900 6979
Ép kính realme 6 Pro
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính realme 6 Pro

420.000đ
Ép kính realme 8 5G
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính realme 8 5G

Gọi - 1900 6979
Ép kính realme 6i
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính realme 6i

Gọi - 1900 6979
Ép kính realme 5
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính realme 5

Gọi - 1900 6979
Ép kính realme 8
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính realme 8

390.000đ
Ép kính realme 7
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính realme 7

420.000đ
Ép kính realme C21Y
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính realme C21Y

Gọi - 1900 6979
Ép kính realme Q2
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính realme Q2

410.000đ
Ép kính Realme C25
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính Realme C25

420.000đ