Máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Bảng giá sửa chữa tai nghe không dây Apple

Sửa AirPods 2 bị lỗi mất kết nối hộp sạc
Thời gian xử lý 2-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa AirPods 2 bị lỗi mất kết nối hộp sạc

890.000đ
Sửa AirPods 2 bị lỗi không nhận sạc hộp sạc
Thời gian xử lý 2-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa AirPods 2 bị lỗi không nhận sạc hộp sạc

890.000đ
Sửa AirPods 2 bị lỗi không nhận sạc tai nghe
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa AirPods 2 bị lỗi không nhận sạc tai nghe

750.000đ
Sửa AirPods 2 bị lỗi mất kết nối tai nghe
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa AirPods 2 bị lỗi mất kết nối tai nghe

750.000đ
Sửa AirPods 1 bị lỗi không nhận sạc tai nghe
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa AirPods 1 bị lỗi không nhận sạc tai nghe

650.000đ
Sửa AirPods 1 bị lỗi mất kết nối hộp sạc
Thời gian xử lý 2-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa AirPods 1 bị lỗi mất kết nối hộp sạc

790.000đ
Sửa AirPods 1 bị lỗi không nhận sạc hộp sạc
Thời gian xử lý 2-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa AirPods 1 bị lỗi không nhận sạc hộp sạc

790.000đ
Sửa AirPods 1 bị lỗi mất kết nối tai nghe
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa AirPods 1 bị lỗi mất kết nối tai nghe

650.000đ
Sửa AirPods 3 bị lỗi mất kết nối hộp sạc
Thời gian xử lý 2-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa AirPods 3 bị lỗi mất kết nối hộp sạc

1.090.000đ
Sửa AirPods 3 bị lỗi không nhận sạc hộp sạc
Thời gian xử lý 2-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa AirPods 3 bị lỗi không nhận sạc hộp sạc

1.090.000đ
Sửa AirPods Pro bị lỗi không nhận sạc tai nghe
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa AirPods Pro bị lỗi không nhận sạc tai nghe

950.000đ
Sửa AirPods 3 bị lỗi không nhận sạc tai nghe
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa AirPods 3 bị lỗi không nhận sạc tai nghe

950.000đ