Bảng giá sửa main tai nghe không dây Apple (AirPods)

Sửa lỗi không kết nối hộp sạc AirPods 2
Thời gian xử lý 2-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không kết nối hộp sạc AirPods 2

890.000đ
Sửa lỗi không nhận sạc hộp sạc AirPods 2
Thời gian xử lý 2-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không nhận sạc hộp sạc AirPods 2

890.000đ
Sửa lỗi không nhận sạc tai nghe AirPods 2
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không nhận sạc tai nghe AirPods 2

750.000đ
Sửa lỗi không kết nối tai nghe AirPods 2
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không kết nối tai nghe AirPods 2

750.000đ
Sửa lỗi không nhận sạc tai nghe AirPods 1
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không nhận sạc tai nghe AirPods 1

650.000đ
Sửa lỗi không kết nối hộp sạc AirPods 1
Thời gian xử lý 2-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không kết nối hộp sạc AirPods 1

790.000đ
Sửa lỗi không nhận sạc hộp sạc AirPods 1
Thời gian xử lý 2-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không nhận sạc hộp sạc AirPods 1

790.000đ
Sửa lỗi không kết nối tai nghe AirPods 1
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không kết nối tai nghe AirPods 1

650.000đ
Sửa lỗi không kết nối hộp sạc AirPods 3
Thời gian xử lý 2-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không kết nối hộp sạc AirPods 3

1.090.000đ
Sửa lỗi không nhận sạc hộp sạc AirPods 3
Thời gian xử lý 2-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không nhận sạc hộp sạc AirPods 3

1.090.000đ
Sửa lỗi không nhận sạc tai nghe AirPods Pro
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không nhận sạc tai nghe AirPods Pro

950.000đ
Sửa lỗi không nhận sạc tai nghe AirPods 3
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không nhận sạc tai nghe AirPods 3

950.000đ