Bảng giá ép kính máy tính bảng Apple

Ép kính iPad 8
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Ép kính iPad 8

1.190.000đ
Ép kính iPad Air 3 10.5 inch 2019
Thời gian xử lý 4-6 giờ
BH keo bọt trọn đời

Ép kính iPad Air 3 10.5 inch 2019

1.190.000đ
Ép kính iPad Pro 11 2020
Thời gian xử lý 4-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính iPad Pro 11 2020

1.490.000đ
Ép kính iPad 7
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Ép kính iPad 7

750.000đ
Ép kính iPad mini 5
Thời gian xử lý 3-4 giờ
BH bọt, keo trọn đời

Ép kính iPad mini 5

750.000đ
Ép kính iPad Pro 11 2018
Thời gian xử lý 4-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính iPad Pro 11 2018

1.490.000đ
Ép kính iPad Pro 12.9 2018
Thời gian xử lý 4-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính iPad Pro 12.9 2018

2.000.000đ
Ép kính iPad Pro 12.9 2017
Thời gian xử lý 4-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính iPad Pro 12.9 2017

2.790.000đ
Ép kính iPad Air 4
Thời gian xử lý 4-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính iPad Air 4

1.390.000đ
Ép kính iPad Air 5 2022
Thời gian xử lý 4-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính iPad Air 5 2022

1.490.000đ
Ép kính iPad mini 6
Thời gian xử lý 4-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính iPad mini 6

1.790.000đ
Ép kính iPad Pro M1 12.9 2021
Thời gian xử lý 4-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính iPad Pro M1 12.9 2021

2.100.000đ