Thay màn hình Olip GX-12P iPhone 12 Pro chính hãng ORIZIN
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình Olip GX-12P iPhone 12 Pro chính hãng ORIZIN

3.900.000đ -30%
2.730.000đ
Thay màn hình Olip GX-12 iPhone 12 chính hãng ORIZIN
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình Olip GX-12 iPhone 12 chính hãng ORIZIN

3.900.000đ -30%
2.730.000đ
Thay màn hình Olip GX-11PM iPhone 11 Pro Max chính hãng ORIZIN
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình Olip GX-11PM iPhone 11 Pro Max chính hãng ORIZIN

3.700.000đ -39%
2.250.000đ
Thay màn hình Olip GX-11P iPhone 11 Pro chính hãng ORIZIN
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình Olip GX-11P iPhone 11 Pro chính hãng ORIZIN

2.200.000đ -19%
1.770.000đ
Thay màn hình Olip GX-XSM iPhone XS Max chính hãng ORIZIN
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình Olip GX-XSM iPhone XS Max chính hãng ORIZIN

2.900.000đ -26%
2.140.000đ
Thay màn hình Olip GX-S iPhone XS chính hãng ORIZIN
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình Olip GX-S iPhone XS chính hãng ORIZIN

1.950.000đ -18%
1.580.000đ
Thay màn hình Olip GX-3 iPhone X chính hãng ORIZIN
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình Olip GX-3 iPhone X chính hãng ORIZIN

1.950.000đ -21%
1.530.000đ
Thay màn hình Olip GX-12PM iPhone 12 Pro Max chính hãng ORIZIN
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình Olip GX-12PM iPhone 12 Pro Max chính hãng ORIZIN

4.950.000đ -44%
2.770.000đ
Thay màn hình Olip GX-11 iPhone 11 chính hãng ORIZIN
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình Olip GX-11 iPhone 11 chính hãng ORIZIN

730.000đ
Thay màn hình Olip GX-XR iPhone XR chính hãng ORIZIN
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình Olip GX-XR iPhone XR chính hãng ORIZIN

770.000đ