Thay màn hình Orizin Olip iPhone 12 Pro
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình Orizin Olip iPhone 12 Pro

3.900.000đ -30%
2.730.000đ
Thay màn hình Orizin Olip iPhone 12
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình Orizin Olip iPhone 12

3.900.000đ -30%
2.730.000đ
Thay màn hình chính hãng ORIZIN Olip GX-11PM iPhone 11 Pro Max
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng ORIZIN Olip GX-11PM iPhone 11 Pro Max

3.700.000đ -39%
2.250.000đ
Thay màn hình Olip GX-11P iPhone 11 Pro chính hãng ORIZIN
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình Olip GX-11P iPhone 11 Pro chính hãng ORIZIN

2.200.000đ -19%
1.770.000đ
Thay màn hình chính hãng ORIZIN Olip GX-XSM iPhone XS Max
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng ORIZIN Olip GX-XSM iPhone XS Max

2.900.000đ -26%
2.140.000đ
Hết linh kiện
Thay màn hình chính hãng ORIZIN Olip GX-S iPhone XS
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng ORIZIN Olip GX-S iPhone XS

1.950.000đ -18%
1.580.000đ
Thay màn hình chính hãng ORIZIN Olip GX-3 iPhone X
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng ORIZIN Olip GX-3 iPhone X

1.950.000đ -21%
1.530.000đ
Thay màn hình Orizin Olip iPhone 12 Pro Max
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình Orizin Olip iPhone 12 Pro Max

4.950.000đ -44%
2.770.000đ
Hết linh kiện
Thay màn hình ORIZIN Olip GX-11 iPhone 11
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình ORIZIN Olip GX-11 iPhone 11

730.000đ
Hết linh kiện
Thay màn hình ORIZIN Olip GX-XR iPhone XR
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình ORIZIN Olip GX-XR iPhone XR

770.000đ