Bảng giá thay linh kiện điện thoại realme C12

Thay micro thoại realme C12
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay micro thoại realme C12

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe realme C12
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe realme C12

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn realme C12
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn realme C12

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng realme C12
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng realme C12

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn realme C12
Thời gian xử lý 2-3 giờ

Thay khung sườn realme C12

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính realme C12
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính realme C12

420.000đ
Thay màn hình realme C12
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình realme C12

790.000đ
Thay cụm chân sạc realme C12
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc realme C12

Gọi - 1900 6979
Thay loa ngoài realme C12
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài realme C12

Gọi - 1900 6979
Thay loa nghe realme C12
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa nghe realme C12

Gọi - 1900 6979
Thay pin realme C12
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin realme C12

Gọi - 1900 6979