Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện nút âm lượng điện thoại Galaxy S10

Thay nút âm lượng Samsung Galaxy S10
Thời gian xử lý 30 phút
Không bảo hành

Thay nút âm lượng Samsung Galaxy S10

370.000đ
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S10
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S10

470.000đ