Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Samsung Galaxy S10

Thay mic thoại Samsung Galaxy S10
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy S10

570.000đ
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy S10
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy S10

Gọi - 1900 6979
Thay rung Samsung Galaxy S10
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy S10

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy S10
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy S10

420.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy S10
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy S10

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Samsung Galaxy S10
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy S10

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S10
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S10

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S10
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S10

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy S10
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy S10

620.000đ
Thay khung sườn Samsung Galaxy S10
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay khung sườn Samsung Galaxy S10

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính Samsung Galaxy S10
Thời gian xử lý 4-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy S10

1.080.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S10
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3-6 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy S10

4.690.000đ