Bảng giá thay linh kiện mặt lưng điện thoại Galaxy S8+

Thay mặt lưng Samsung Galaxy S8+
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy S8+

420.000đ