Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy S8+

Thay mic thoại Samsung Galaxy S8+
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy S8+

520.000đ
Thay cảm biến tiệm cận Samsung Galaxy S8+
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm biến tiệm cận Samsung Galaxy S8+

620.000đ
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy S8+
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy S8+

370.000đ
Thay kính camera sau Samsung Galaxy S8+
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy S8+

320.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy S8+
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy S8+

570.000đ
Thay camera trước Samsung Galaxy S8+
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy S8+

470.000đ
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S8+
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S8+

470.000đ
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S8+
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S8+

470.000đ
Thay mặt lưng Samsung Galaxy S8+
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy S8+

420.000đ
Thay khung sườn Samsung Galaxy S8+
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy S8+

730.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8+
Thời gian xử lý 4-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy S8+

1.080.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy S8+
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay cảm ứng Samsung Galaxy S8+

1.940.000đ