Bảng giá thay linh kiện pin điện thoại iPhone XR

Thay pin ENDURA iPhone XR dung lượng cao
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ENDURA iPhone XR dung lượng cao

800.000đ -38%
490.000đ
Dung lượng 3580 mAh
Thay pin linh kiện iPhone XR dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin linh kiện iPhone XR dung lượng chuẩn

490.000đ
Dung lượng chuẩn 2942 mAh
Thay pin Gold iPhone XR chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin Gold iPhone XR chính hãng dung lượng chuẩn

490.000đ
Dung lượng chuẩn 2942 mAh
Thay pin VMAS iPhone XR chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin VMAS iPhone XR chính hãng dung lượng chuẩn

830.000đ -51%
400.000đ
Dung lượng chuẩn 2942 mAh
Thay pin PISEN iPhone XR chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin PISEN iPhone XR chính hãng dung lượng chuẩn

700.000đ -7%
650.000đ
Dung lượng chuẩn 2942 mAh