Bảng giá thay linh kiện pin điện thoại iPhone 11 Pro

Thay pin ENDURA iPhone 11 Pro dung lượng cao
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ENDURA iPhone 11 Pro dung lượng cao

1.100.000đ -42%
630.000đ
Dung lượng 3500 mAh
Thay pin linh kiện iPhone 11 Pro dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin linh kiện iPhone 11 Pro dung lượng chuẩn

630.000đ
Dung lượng chuẩn 3046 mAh
Thay pin Gold iPhone 11 Pro chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin Gold iPhone 11 Pro chính hãng dung lượng chuẩn

630.000đ
Dung lượng chuẩn 3046 mAh
Thay pin VMAS iPhone 11 Pro chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin VMAS iPhone 11 Pro chính hãng dung lượng chuẩn

1.400.000đ -49%
710.000đ
Dung lượng chuẩn 3046 mAh
Thay pin EUtev iPhone 11 Pro chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin EUtev iPhone 11 Pro chính hãng dung lượng chuẩn

910.000đ
Dung lượng chuẩn 3046 mAh
Thay pin PISEN iPhone 11 Pro chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin PISEN iPhone 11 Pro chính hãng dung lượng chuẩn

980.000đ -5%
930.000đ
Dung lượng chuẩn 3046 mAh
Thay pin Apple iPhone 11 Pro chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 2 tuần
Bảo hành 90 ngày

Thay pin Apple iPhone 11 Pro chính hãng dung lượng chuẩn

2.390.000đ
Dung lượng chuẩn 3046 mAh
Thay pin ORIZIN iPhone 11 Pro chính hãng dung lượng cực đại
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ORIZIN iPhone 11 Pro chính hãng dung lượng cực đại

1.090.000đ
Dung lượng cực đại 3550 mAh