Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone XR

Thay pin ENDURA iPhone XR dung lượng cao
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ENDURA iPhone XR dung lượng cao

800.000đ -38%
490.000đ
Dung lượng 3580 mAh
Thay màn hình chính hãng Best LCD Incell iPhone XR
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng Best LCD Incell iPhone XR

1.140.000đ -36%
720.000đ
Thay màn hình chính hãng TECHSUN Incell iPhone XR
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng TECHSUN Incell iPhone XR

850.000đ -14%
730.000đ
Thay màn hình ORIZIN Olip GX-XR iPhone XR
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình ORIZIN Olip GX-XR iPhone XR

770.000đ
Thay pin linh kiện iPhone XR dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin linh kiện iPhone XR dung lượng chuẩn

490.000đ
Dung lượng chuẩn 2942 mAh
Thay màn hình DURA Best iPhone XR
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình DURA Best iPhone XR

1.140.000đ
Thay pin Gold iPhone XR chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin Gold iPhone XR chính hãng dung lượng chuẩn

490.000đ
Dung lượng chuẩn 2942 mAh
Thay pin VMAS iPhone XR chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin VMAS iPhone XR chính hãng dung lượng chuẩn

830.000đ -51%
400.000đ
Dung lượng chuẩn 2942 mAh
Thay màn hình zin ép kính iPhone XR
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình zin ép kính iPhone XR

2.190.000đ -42%
1.250.000đ
Độ 2 SIM vật lý cho iPhone XR
Thời gian xử lý 1 giờ
Không bảo hành

Độ 2 SIM vật lý cho iPhone XR

600.000đ
Thay mic phụ cụm dây nút nguồn âm lượng iPhone XR
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay mic phụ cụm dây nút nguồn âm lượng iPhone XR

470.000đ
Thay màn hình zin bóc máy iPhone XR
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình zin bóc máy iPhone XR

1.890.000đ