Bảng giá thay linh kiện điện thoại POCO F3

Thay pin POCO F3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin POCO F3

490.000đ
Thay màn hình POCO F3
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình POCO F3

930.000đ
Thay mặt kính POCO F3
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính POCO F3

Gọi - 1900 6979
Thay cảm ứng POCO F3
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng POCO F3

930.000đ
Thay cụm chân sạc POCO F3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc POCO F3

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước POCO F3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước POCO F3

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau POCO F3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau POCO F3

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng POCO F3
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng POCO F3

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn POCO F3
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn POCO F3

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau POCO F3
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau POCO F3

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn POCO F3
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn POCO F3

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng POCO F3
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng POCO F3

420.000đ