Bảng giá thay linh kiện điện thoại POCO X3

Thay pin POCO X3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin POCO X3

570.000đ
Thay dây nút vân tay POCO X3
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút vân tay POCO X3

450.000đ
Thay micro thoại POCO X3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay micro thoại POCO X3

450.000đ
Thay cụm chân sạc POCO X3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc POCO X3

450.000đ
Thay dây nút nguồn POCO X3
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn POCO X3

290.000đ
Thay dây nút âm lượng POCO X3
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng POCO X3

290.000đ
Thay màn hình linh kiện POCO X3
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình linh kiện POCO X3

860.000đ