Bảng giá thay linh kiện điện thoại vivo V9 Youth

Thay mic thoại vivo Y85 | V9 Youth
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại vivo Y85 | V9 Youth

Gọi - 1900 6979
Thay cảm biến tiệm cận vivo Y85 | V9 Youth
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm biến tiệm cận vivo Y85 | V9 Youth

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe vivo Y85 | V9 Youth
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe vivo Y85 | V9 Youth

Gọi - 1900 6979
Thay rung vivo Y85 | V9 Youth
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung vivo Y85 | V9 Youth

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau vivo Y85 | V9 Youth
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau vivo Y85 | V9 Youth

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau vivo Y85 | V9 Youth
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau vivo Y85 | V9 Youth

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước vivo Y85 | V9 Youth
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước vivo Y85 | V9 Youth

Gọi - 1900 6979
Thay nút nguồn vivo Y85 | V9 Youth
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút nguồn vivo Y85 | V9 Youth

Gọi - 1900 6979
Thay nút âm lượng vivo Y85 | V9 Youth
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng vivo Y85 | V9 Youth

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng vivo Y85 | V9 Youth
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng vivo Y85 | V9 Youth

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn vivo Y85 | V9 Youth
Thời gian xử lý 2-3 giờ

Thay khung sườn vivo Y85 | V9 Youth

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính vivo Y85 | V9 Youth
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính vivo Y85 | V9 Youth

520.000đ