Bảng giá thay linh kiện điện thoại vivo Y71

Thay mic thoại vivo Y71
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại vivo Y71

Gọi - 1900 6979
Thay cảm biến tiệm cận vivo Y71
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm biến tiệm cận vivo Y71

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe vivo Y71
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe vivo Y71

Gọi - 1900 6979
Thay rung vivo Y71
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung vivo Y71

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau vivo Y71
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau vivo Y71

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau vivo Y71
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau vivo Y71

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước vivo Y71
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước vivo Y71

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn vivo Y71
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn vivo Y71

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng vivo Y71
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng vivo Y71

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng vivo Y71
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng vivo Y71

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn vivo Y71
Thời gian xử lý 2-3 giờ

Thay khung sườn vivo Y71

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính vivo Y71
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính vivo Y71

370.000đ