Bảng giá thay linh kiện Pin máy tính bảng Apple

Thay pin ORIZIN iPad 6 dung lượng 7340 mAh
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ORIZIN iPad 6 dung lượng 7340 mAh

900.000đ
Thay pin ORIZIN iPad 5 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ORIZIN iPad 5 chính hãng dung lượng chuẩn

900.000đ
Dung lượng chuẩn 8827 mAh
Thay pin ORIZIN iPad 4 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ORIZIN iPad 4 chính hãng dung lượng chuẩn

740.000đ
Hết linh kiện
Thay pin ORIZIN iPad mini 5 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ORIZIN iPad mini 5 chính hãng dung lượng chuẩn

840.000đ
Dung lượng chuẩn 5124 mAh
Thay pin ORIZIN iPad mini 3 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ORIZIN iPad mini 3 chính hãng dung lượng chuẩn

890.000đ
Dung lượng chuẩn 6471 mAh
Thay pin ORIZIN iPad mini 2 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ORIZIN iPad mini 2 chính hãng dung lượng chuẩn

890.000đ
Dung lượng chuẩn 6471 mAh
Thay pin ORIZIN Max iPad 3 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ORIZIN Max iPad 3 chính hãng dung lượng chuẩn

740.000đ
Dung lượng chuẩn 11560 mAh
Thay pin linh kiện iPad 8 dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin linh kiện iPad 8 dung lượng chuẩn

790.000đ
Dung lượng chuẩn 8827 mAh
Thay pin PISEN iPad Air 2 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin PISEN iPad Air 2 chính hãng dung lượng chuẩn

990.000đ
Dung lượng chuẩn 7340 mAh
Thay pin PISEN iPad mini 2 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin PISEN iPad mini 2 chính hãng dung lượng chuẩn

930.000đ
Dung lượng chuẩn 6470 mAh
Thay pin PISEN iPad Pro 10.5 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 3 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin PISEN iPad Pro 10.5 chính hãng dung lượng chuẩn

1.090.000đ
Dung lượng chuẩn 8134 mAh
Thay pin linh kiện iPad Air 3 10.5 inch 2019 dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin linh kiện iPad Air 3 10.5 inch 2019 dung lượng chuẩn

990.000đ
Dung lượng chuẩn 8134 mAh