Bảng giá thay linh kiện Vỏ/Khung sườn máy tính bảng Apple

Thay vỏ iPad 7
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay vỏ iPad 7

2.000.000đ
Thay vỏ iPad Air 3 10.5 inch 2019
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay vỏ iPad Air 3 10.5 inch 2019

Gọi - 1900 6979
Thay vỏ iPad mini 5
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay vỏ iPad mini 5

Gọi - 1900 6979
Thay vỏ iPad Air 4 2020 Wi-Fi
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay vỏ iPad Air 4 2020 Wi-Fi

3.650.000đ
Thay vỏ iPad Air 4 2020 Cellular
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay vỏ iPad Air 4 2020 Cellular

3.850.000đ
Thay vỏ iPad Pro 9.7
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay vỏ iPad Pro 9.7

1.690.000đ
Thay vỏ iPad Pro 12.9 2018
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay vỏ iPad Pro 12.9 2018

Gọi - 1900 6979
Thay vỏ iPad Pro 12.9 2017
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay vỏ iPad Pro 12.9 2017

Gọi - 1900 6979
Thay vỏ iPad Pro 12.9 2015
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay vỏ iPad Pro 12.9 2015

1.540.000đ
Thay vỏ iPad Pro 11 2018
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay vỏ iPad Pro 11 2018

Gọi - 1900 6979
Thay vỏ iPad Pro 10.5
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay vỏ iPad Pro 10.5

1.940.000đ
Thay vỏ iPad mini
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay vỏ iPad mini

800.000đ