Bảng giá sửa main nguồn điện thoại iPhone 6s Plus

Sửa main iPhone 6s Plus lỗi sạc
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6s Plus lỗi sạc

720.000đ
Sửa main iPhone 6s Plus lỗi ổ cứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6s Plus lỗi ổ cứng

970.000đ
Sửa main iPhone 6s Plus lỗi không nguồn
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6s Plus lỗi không nguồn

720.000đ
Sửa main iPhone 6s Plus lỗi hao nguồn
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6s Plus lỗi hao nguồn

690.000đ