Bảng giá sửa main nguồn điện thoại iPhone 7

Sửa main iPhone 7 lỗi sạc
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 lỗi sạc

690.000đ
Sửa main iPhone 7 lỗi ổ cứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 lỗi ổ cứng

1.220.000đ
Sửa main iPhone 7 lỗi không nguồn
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 lỗi không nguồn

870.000đ
Sửa main iPhone 7 lỗi hao nguồn
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 lỗi hao nguồn

870.000đ