Bảng giá sửa main điện thoại iPhone 6s Plus

Sửa main iPhone 6s Plus lỗi sạc
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6s Plus lỗi sạc

720.000đ
Sửa main iPhone 6s Plus lỗi cảm ứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6s Plus lỗi cảm ứng

720.000đ
Sửa main iPhone 6s Plus lỗi ổ cứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6s Plus lỗi ổ cứng

970.000đ
Sửa main iPhone 6s Plus bị mất âm thanh
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6s Plus bị mất âm thanh

720.000đ
Sửa main iPhone 6s Plus lỗi không nguồn
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6s Plus lỗi không nguồn

720.000đ
Sửa main iPhone 6s Plus lỗi mất sóng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 6s Plus lỗi mất sóng

720.000đ
Hết linh kiện
Sửa main iPhone 6s Plus lỗi wifi bluetooth
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6s Plus lỗi wifi bluetooth

720.000đ
Sửa main iPhone 6s Plus mất đèn màn hình
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6s Plus mất đèn màn hình

750.000đ
Sửa main iPhone 6s Plus lỗi hao nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6s Plus lỗi hao nguồn

690.000đ
Sửa main iPhone 6s Plus lỗi camera
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6s Plus lỗi camera

690.000đ