Bảng giá sửa main nguồn điện thoại iPhone 7 Plus

Sửa main iPhone 7 Plus lỗi sạc
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 Plus lỗi sạc

870.000đ
Sửa main iPhone 7 Plus lỗi ổ cứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 Plus lỗi ổ cứng

1.380.000đ
Sửa main iPhone 7 Plus lỗi không nguồn
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 Plus lỗi không nguồn

970.000đ
Sửa main iPhone 7 Plus lỗi hao nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 Plus lỗi hao nguồn

970.000đ