Bảng giá sửa main điện thoại iPhone 7 Plus

Sửa main lỗi camera/flash iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi camera/flash iPhone 7 Plus

890.000đ
Sửa main lỗi sạc iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi sạc iPhone 7 Plus

870.000đ
Sửa main lỗi cảm ứng iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi cảm ứng iPhone 7 Plus

980.000đ
Sửa main lỗi ổ cứng iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi ổ cứng iPhone 7 Plus

1.380.000đ
Sửa main mất âm thanh iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main mất âm thanh iPhone 7 Plus

970.000đ
Sửa main lỗi không nguồn iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi không nguồn iPhone 7 Plus

970.000đ
Sửa main lỗi mất sóng iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi mất sóng iPhone 7 Plus

1.030.000đ
Hết linh kiện
Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone 7 Plus

970.000đ
Sửa main thay ic đèn màn hình iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main thay ic đèn màn hình iPhone 7 Plus

850.000đ
Sửa main lỗi hao nguồn iPhone 7 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi hao nguồn iPhone 7 Plus

970.000đ