Bảng giá sửa main điện thoại iPhone 7 Plus

Sửa main iPhone 7 Plus lỗi camera/flash
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 Plus lỗi camera/flash

890.000đ
Sửa main iPhone 7 Plus lỗi sạc
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 Plus lỗi sạc

870.000đ
Sửa main iPhone 7 Plus lỗi cảm ứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 Plus lỗi cảm ứng

980.000đ
Sửa main iPhone 7 Plus lỗi ổ cứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 Plus lỗi ổ cứng

1.380.000đ
Sửa main iPhone 7 Plus bị mất âm thanh
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 Plus bị mất âm thanh

970.000đ
Sửa main iPhone 7 Plus lỗi không nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 Plus lỗi không nguồn

970.000đ
Sửa main iPhone 7 Plus lỗi mất sóng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 7 Plus lỗi mất sóng

1.030.000đ
Hết linh kiện
Sửa main iPhone 7 Plus lỗi wifi bluetooth
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 Plus lỗi wifi bluetooth

970.000đ
Sửa main iPhone 7 Plus mất đèn màn hình
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 Plus mất đèn màn hình

850.000đ
Sửa main iPhone 7 Plus lỗi hao nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 Plus lỗi hao nguồn

970.000đ