Bảng giá sửa main điện thoại iPhone 7

Sửa main iPhone 7 lỗi sạc
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 lỗi sạc

690.000đ
Sửa main iPhone 7 lỗi cảm ứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 lỗi cảm ứng

980.000đ
Sửa main iPhone 7 lỗi ổ cứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 lỗi ổ cứng

1.220.000đ
Sửa main iPhone 7 bị mất âm thanh
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 bị mất âm thanh

870.000đ
Sửa main iPhone 7 lỗi không nguồn
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 lỗi không nguồn

870.000đ
Sửa main iPhone 7 lỗi mất sóng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 7 lỗi mất sóng

930.000đ
Hết linh kiện
Sửa main iPhone 7 lỗi wifi bluetooth
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 lỗi wifi bluetooth

970.000đ
Sửa main iPhone 7 mất đèn màn hình
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 mất đèn màn hình

650.000đ
Sửa main iPhone 7 lỗi hao nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 7 lỗi hao nguồn

870.000đ