Bảng giá sửa main điện thoại iPhone 7

Sửa main lỗi sạc iPhone 7
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi sạc iPhone 7

690.000đ
Sửa main lỗi cảm ứng iPhone 7
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi cảm ứng iPhone 7

980.000đ
Sửa main lỗi ổ cứng iPhone 7
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi ổ cứng iPhone 7

1.220.000đ
Sửa main mất âm thanh iPhone 7
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main mất âm thanh iPhone 7

870.000đ
Sửa main lỗi không nguồn iPhone 7
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi không nguồn iPhone 7

870.000đ
Sửa main lỗi mất sóng iPhone 7
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi mất sóng iPhone 7

930.000đ
Hết linh kiện
Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone 7
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone 7

970.000đ
Sửa main thay ic đèn màn hình iPhone 7
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main thay ic đèn màn hình iPhone 7

650.000đ
Sửa main lỗi hao nguồn iPhone 7
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi hao nguồn iPhone 7

870.000đ