Máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Bảng giá sửa chữa tai nghe không dây AirPods Pro

Sửa AirPods Pro bị lỗi không nhận sạc tai nghe
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa AirPods Pro bị lỗi không nhận sạc tai nghe

950.000đ
Sửa AirPods Pro bị lỗi mất kết nối tai nghe
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa AirPods Pro bị lỗi mất kết nối tai nghe

950.000đ
Sửa AirPods Pro bị lỗi mất kết nối hộp sạc
Thời gian xử lý 2-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa AirPods Pro bị lỗi mất kết nối hộp sạc

990.000đ
Sửa AirPods Pro bị lỗi không nhận sạc hộp sạc
Thời gian xử lý 2-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa AirPods Pro bị lỗi không nhận sạc hộp sạc

990.000đ