Bảng giá sửa chữa tai nghe không dây AirPods Pro

Sửa lỗi không nhận sạc tai nghe AirPods Pro
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không nhận sạc tai nghe AirPods Pro

950.000đ
Sửa lỗi không kết nối tai nghe AirPods Pro
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không kết nối tai nghe AirPods Pro

950.000đ
Sửa lỗi không kết nối hộp sạc AirPods Pro
Thời gian xử lý 2-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không kết nối hộp sạc AirPods Pro

990.000đ
Sửa lỗi không nhận sạc hộp sạc AirPods Pro
Thời gian xử lý 2-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không nhận sạc hộp sạc AirPods Pro

990.000đ