Bảng giá sửa main tai nghe không dây AirPods 2

Sửa lỗi không kết nối hộp sạc AirPods 2
Thời gian xử lý 2-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không kết nối hộp sạc AirPods 2

890.000đ
Sửa lỗi không nhận sạc hộp sạc AirPods 2
Thời gian xử lý 2-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không nhận sạc hộp sạc AirPods 2

890.000đ
Sửa lỗi không nhận sạc tai nghe AirPods 2
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không nhận sạc tai nghe AirPods 2

750.000đ
Sửa lỗi không kết nối tai nghe AirPods 2
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không kết nối tai nghe AirPods 2

750.000đ