Bảng giá sửa main tai nghe không dây AirPods 1

Sửa lỗi không nhận sạc tai nghe AirPods 1
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không nhận sạc tai nghe AirPods 1

650.000đ
Sửa lỗi không kết nối hộp sạc AirPods 1
Thời gian xử lý 2-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không kết nối hộp sạc AirPods 1

790.000đ
Sửa lỗi không nhận sạc hộp sạc AirPods 1
Thời gian xử lý 2-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không nhận sạc hộp sạc AirPods 1

790.000đ
Sửa lỗi không kết nối tai nghe AirPods 1
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 1 tháng

Sửa lỗi không kết nối tai nghe AirPods 1

650.000đ