Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone 11 Pro

Thay pin ENDURA iPhone 11 Pro dung lượng cao
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ENDURA iPhone 11 Pro dung lượng cao

1.100.000đ -42%
630.000đ
Dung lượng 3500 mAh
Thay màn hình chính hãng Best LCD Incell iPhone 11 Pro
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng Best LCD Incell iPhone 11 Pro

1.340.000đ -32%
900.000đ
Thay pin linh kiện iPhone 11 Pro dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin linh kiện iPhone 11 Pro dung lượng chuẩn

630.000đ
Dung lượng chuẩn 3046 mAh
Thay pin Gold iPhone 11 Pro chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin Gold iPhone 11 Pro chính hãng dung lượng chuẩn

630.000đ
Dung lượng chuẩn 3046 mAh
Thay màn hình chính hãng TECHSUN Incell iPhone 11 Pro
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng TECHSUN Incell iPhone 11 Pro

1.260.000đ -25%
940.000đ
Thay màn hình chính hãng DURA Incell iPhone 11 Pro
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng DURA Incell iPhone 11 Pro

1.340.000đ
Thay màn hình Olip GX-11P iPhone 11 Pro chính hãng ORIZIN
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình Olip GX-11P iPhone 11 Pro chính hãng ORIZIN

2.200.000đ -19%
1.770.000đ
Thay pin VMAS iPhone 11 Pro chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin VMAS iPhone 11 Pro chính hãng dung lượng chuẩn

1.400.000đ -49%
710.000đ
Dung lượng chuẩn 3046 mAh
Thay màn hình chính hãng DURA Phôi dẻo iPhone 11 Pro
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình chính hãng DURA Phôi dẻo iPhone 11 Pro

2.360.000đ
Thay pin EUtev iPhone 11 Pro chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin EUtev iPhone 11 Pro chính hãng dung lượng chuẩn

910.000đ
Dung lượng chuẩn 3046 mAh
Thay màn hình zin ép kính iPhone 11 Pro
Thời gian xử lý 45 phút
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình zin ép kính iPhone 11 Pro

2.990.000đ -28%
2.150.000đ
Thay pin PISEN iPhone 11 Pro chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 12 tháng

Thay pin PISEN iPhone 11 Pro chính hãng dung lượng chuẩn

980.000đ -5%
930.000đ
Dung lượng chuẩn 3046 mAh