Bảng giá thay linh kiện điện thoại iPhone 11 Pro

Thay cảm ứng iPhone 11 Pro

Thay cảm ứng iPhone 11 Pro

1.350.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay vỏ iPhone 11 Pro

Thay vỏ iPhone 11 Pro

3.000.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay pin iPhone 11 Pro

Thay pin iPhone 11 Pro

1.290.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay loa trong iPhone 11 Pro

Thay loa trong iPhone 11 Pro

1.360.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay chân sạc iPhone 11 Pro

Thay chân sạc iPhone 11 Pro

1.540.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay màn hình iPhone 11 Pro

Thay màn hình iPhone 11 Pro

5.800.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay mặt kính iPhone 11 Pro

Thay mặt kính iPhone 11 Pro

830.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay nút nguồn iPhone 11 Pro

Thay nút nguồn iPhone 11 Pro

1.099.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)

Thay camera trước iPhone 11 Pro

Thay camera trước iPhone 11 Pro

1.230.000đ

(Đã bao gồm công & bảo hành)