Bảng giá thay linh kiện điện thoại HONOR 8X

Thay pin HONOR 8X
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin HONOR 8X

420.000đ
Thay màn hình HONOR 8X
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình HONOR 8X

1.290.000đ
Thay mặt kính HONOR 8X
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính HONOR 8X

370.000đ
Thay mặt lưng HONOR 8X
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng HONOR 8X

370.000đ
Thay dây nút âm lượng HONOR 8X
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng HONOR 8X

290.000đ
Thay dây nút nguồn HONOR 8X
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn HONOR 8X

290.000đ