Bảng giá thay linh kiện điện thoại HONOR 8X

Thay pin HONOR 8X
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin HONOR 8X

420.000đ
Thay màn hình HONOR 8X
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình HONOR 8X

1.290.000đ
Thay mặt kính HONOR 8X
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính HONOR 8X

370.000đ
Thay mặt lưng HONOR 8X
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng HONOR 8X

370.000đ
Thay dây nút âm lượng HONOR 8X
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng HONOR 8X

290.000đ
Thay dây nút nguồn HONOR 8X
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn HONOR 8X

290.000đ