Bảng giá sửa main máy tính bảng iPad 6

Mở khóa iCloud/ID Apple iPad 6 WiFi
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Không bảo hành

Mở khóa iCloud/ID Apple iPad 6 WiFi

1.030.000đ
Sửa main lỗi sạc iPad 6
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi sạc iPad 6

920.000đ
Sửa main lỗi cảm ứng iPad 6
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi cảm ứng iPad 6

1.030.000đ
Sửa main lỗi ổ cứng iPad 6
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi ổ cứng iPad 6

1.330.000đ
Sửa main hư nguồn iPad 6
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main hư nguồn iPad 6

1.030.000đ
Sửa main lỗi wifi/bluetooth iPad 6 2018
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi wifi/bluetooth iPad 6 2018

990.000đ
Mở khóa iCloud/ID Apple iPad 6 4G
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Không bảo hành

Mở khóa iCloud/ID Apple iPad 6 4G

1.450.000đ
Sửa main lỗi âm thanh iPad 6
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi âm thanh iPad 6

1.090.000đ