Bảng giá sửa main máy tính bảng iPad mini 3

Sửa main hư nguồn iPad mini 3
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main hư nguồn iPad mini 3

970.000đ
Sửa main iPad mini 3 lỗi cảm ứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPad mini 3 lỗi cảm ứng

830.000đ
Mở khóa ID Apple/iCloud iPad mini 3
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Không bảo hành

Mở khóa ID Apple/iCloud iPad mini 3

870.000đ
Sửa main iPad mini 3 lỗi ổ cứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPad mini 3 lỗi ổ cứng

910.000đ