Bảng giá sửa main máy tính bảng iPad 7

Sửa main hư nguồn iPad 7
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main hư nguồn iPad 7

1.700.000đ
Sửa main lỗi cảm ứng iPad 7
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi cảm ứng iPad 7

1.130.000đ
Sửa main lỗi ổ cứng iPad 7
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi ổ cứng iPad 7

1.790.000đ
Mở khóa iCloud/ID Apple iPad 7
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Không bảo hành

Mở khóa iCloud/ID Apple iPad 7

1.690.000đ
Sửa main lỗi sạc iPad 7
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi sạc iPad 7

1.300.000đ