Bảng giá sửa chữa main máy tính bảng iPad 7

Sửa main hư nguồn iPad 7
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main hư nguồn iPad 7

1.700.000đ
Sửa main iPad 7 lỗi cảm ứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPad 7 lỗi cảm ứng

1.130.000đ
Sửa main iPad 7 lỗi ổ cứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPad 7 lỗi ổ cứng

1.790.000đ
Mở khóa iCloud/ID Apple iPad 7
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Không bảo hành

Mở khóa iCloud/ID Apple iPad 7

1.690.000đ
Sửa main iPad 7 lỗi sạc
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPad 7 lỗi sạc

1.300.000đ