Bảng giá sửa main máy tính bảng iPad Air 2

Sửa main iPad Air 2 lỗi âm thanh
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPad Air 2 lỗi âm thanh

950.000đ
Mở khóa ID Apple/iCloud iPad Air 2
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Không bảo hành

Mở khóa ID Apple/iCloud iPad Air 2

1.290.000đ
Sửa main iPad Air 2 lỗi ổ cứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPad Air 2 lỗi ổ cứng

1.070.000đ
Sửa main iPad Air 2 lỗi wifi
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPad Air 2 lỗi wifi

1.130.000đ
Sửa main iPad Air 2 lỗi sạc
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPad Air 2 lỗi sạc

790.000đ
Sửa main iPad Air 2 lỗi cảm ứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPad Air 2 lỗi cảm ứng

1.090.000đ
Sửa main iPad Air 2 lỗi không nguồn
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPad Air 2 lỗi không nguồn

970.000đ