Bảng giá sửa chữa máy tính bảng iPad Air 2

Sửa main iPad Air 2 bị mất tiếng loa
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPad Air 2 bị mất tiếng loa

950.000đ
Mở khóa iCloud cho iPad Air 2 bản Cellular
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Không bảo hành

Mở khóa iCloud cho iPad Air 2 bản Cellular

1.390.000đ
Sửa main iPad Air 2 bị hư ổ cứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPad Air 2 bị hư ổ cứng

1.070.000đ
Sửa main iPad Air 2 bị lỗi WiFi
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPad Air 2 bị lỗi WiFi

1.130.000đ
Sửa main iPad Air 2 bị lỗi không nhận sạc
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPad Air 2 bị lỗi không nhận sạc

790.000đ
Sửa main iPad Air 2 bị lỗi cảm ứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPad Air 2 bị lỗi cảm ứng

1.090.000đ
Sửa main iPad Air 2 bị lỗi mất nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPad Air 2 bị lỗi mất nguồn

970.000đ
Mở khóa iCloud cho iPad Air 2 bản WiFi
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Không bảo hành

Mở khóa iCloud cho iPad Air 2 bản WiFi

1.090.000đ